Category Archives: Social Network

Tiếp thị với mạng xã hội


Gần ba năm từ khi mạng xã hội (MXH) bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, việc tiếp thị thông qua kênh truyền thông này là vấn đề không mới, nhưng làm sao để có hiệu quả cao vẫn là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Social Network | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Google Analytics & WebMaster đối với mạng xã hội


Google đang ngày càng đi sâu vào bài toán Social, và các công cụ phân tích của họ cũng không phải là ngoại lệ. Các công cụ: Google Analytics và Webmaster đã tích hợp các ứng dụng mới cho phép xác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các chỉ số đo lường hiệu quả, Social Network | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lý thuyết xám khi tiếp thị trên mạng xã hội ở Việt Nam


Gần 3 năm từ khi mạng xã hội bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, việc tiếp thị thông qua kênh truyền thông này là vấn đề không mới nhưng làm sao để có hiệu quả cao vẫn là chuyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 08-Máy tính và Internet, Social Network | Bạn nghĩ gì về bài viết này?